Lãi suất trúng thầu TPCP giảm trên hầu hết các kỳ hạn

Thứ Tư, 20-11-2019, 19:36

NDĐT - Ngày 20/11, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành và đã huy động được 3.900 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 30 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng), 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng).

Kết quả chi tiết phiên đấu thầu ngày 20-11:

Kỳ hạn

5 năm

10 năm

15 năm

30 năm

Khối lượng gọi thầu (tỷ đồng)

500

1.500

1.500

500

Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng)

400

1.500

1.500

500

Lãi suất trúng thầu (%/năm)

2,37

3,62

3,74

4,64

Tăng giảm (+/-) so với phiên gần nhất (%/năm)

-0,48

0

-0,04

-0,01

Phiên liền trước có lãi suất trúng thầu

16/10

13/11

13/11

6/11

Lãi suất trúng thầu trong phiên giảm trên các kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 10 năm.

Tính đến thời điểm này, lãi suất trúng thầu của TPCP có xu hướng giảm dần so với đầu năm 2019. Tại kỳ hạn 5 năm, lãi suất trúng thầu đã giảm 1,45%/năm, kỳ hạn 10 năm giảm 1,48%/năm, kỳ hạn 15 năm giảm 1,56%/năm, kỳ hạn 30 năm giảm 1,16%/năm so với hồi đầu năm 2019.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 182.410,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, hoàn thành 73% kế hoạch phát hành năm 2019.

X.B