Chuyển quyền và cấp nhiều mã giao dịch trong tuần qua

Thứ Bảy, 17-10-2020, 15:28
Công ty cổ phần Hàng không Vietjet vừa được cấp mã trái phiếu VJC11912. (Ảnh minh họa)

Ngày 17-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu hơn 2 triệu cổ phiếu MWG và cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư.

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 62/2020/GCNCP-VSD ngày 15-10-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình

Trụ sở chính: Số 109E, đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (0227) 3646257

Fax: (0227) 3647370

Vốn điều lệ: 62.782.590.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình

Mã chứng khoán: MTB

Mã ISIN: VN000000MTB7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 6.278.259 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 62.782.590.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16-10-2020,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tỉnh Thái Bình đăng ký giao dịch cổ phiếu MTB trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu MTB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Cấp mã trái phiếu VJC11912 Công ty cổ phần Hàng không Vietjet

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 32/2020/GCNTP-VSD ngày 15-10-2020 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hàng không VIETJET

Trụ sở chính: 302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37281828

Fax: (84-4) 37281838

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 15-10-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Hàng không Vietjet

Mã chứng khoán: VJC11912

Mã ISIN: VN0VJC119128

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 6.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 600.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16-10-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Hàng không Vietjet đăng ký niêm yết trái phiếu VJC11912 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 33/2020/GCNTP-VSD ngày 15-10-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 15-10-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 149/2020

Mã chứng khoán: TD2035027

Mã ISIN: VNTD20350276

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 33.500.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.350.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 15-10-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 06/2020/GCNTP-VSD ngày 15-10-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 15-10-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 151/2020

Mã chứng khoán: TD2050036

Mã ISIN: VNTD20500367

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 15.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 15-10-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 163/2020/GCNCW-VSD ngày 14-10-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

Tên chứng quyền: Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01

Mã chứng quyền: CVNM2012

Mã ISIN: VN0CVNM20125

Mã chứng khoán cơ sở: VNM

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 30-3-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 110.000 đồng

Giá phát hành : 7.700 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 7.700.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 15-10-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVNM2012 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu hơn 2 triệu cổ phiếu MWG

* Căn cứ công văn số 5990/UBCK-PTTT ngày 6-10-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch:  HOSE

1

Ntasian Discovery Master Fund

Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool

MWG

274.250

2

Buma-Universal-Fonds I

MWG

21.640

3

FP Brunel Pension Partnership ACS - FP Brunel Emerging Markets Equity Fund

MWG

48.760

4

Genesis Emerging Markets Business Trust

MWG

26.300

5

Trustees of Mineworkers' Pension Scheme Limited

MWG

8.870

6

Coal Staff Superannuation Scheme Trustees Limited

MWG

9.180

7

The Emerging Markets Fund of The Genesis Group Trust for Employee Benefit Plans

MWG

222.600

8

Essor Emergent

MWG

8.680

9

Genesis Emerging Markets Fund Limited

MWG

87.490

10

The Genesis Emerging Markets Investment Company

MWG

198.170

11

Genesis Emerging Markets, L.P.

MWG

11.000

12

National Pension Service

MWG

19.290

13

State Teachers Retirement System of Ohio

MWG

40.890

14

 

Oregon Public Employees Retirement System

MWG

19.980

15

Goldman Sachs Profit Sharing Master Trust

MWG

2.900

 

                                                      Cộng

 

1.000.000

 Ngày hiệu lực chuyển quyền: 13-10-2020.

* Căn cứ công văn số 5991/UBCK-PTTT ngày 6-10-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch:  HOSE

1

Vietnam Holding Limited

Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool

MWG

230.100

 

2

Buma-Universal-Fonds I

MWG

18.160

 

3

FP Brunel Pension Partnership ACS - FP Brunel Emerging Markets Equity Fund

MWG

40.910

 

4

Genesis Emerging Markets Business Trust

MWG

22.060

 

5

Trustees of Mineworkers' Pension Scheme Limited

MWG

7.450

 

6

Coal Staff Superannuation Scheme Trustees Limited

MWG

7.700

 

7

The Emerging Markets Fund of The Genesis Group Trust for Employee Benefit Plans

MWG

400.760

 

8

Essor Emergent

MWG

7.280

 

9

Genesis Emerging Markets Fund Limited

MWG

73.400

 

10

The Genesis Emerging Markets Investment Company

MWG

166.270

 

11

Genesis Emerging Markets, L.P.

MWG

9.230

 

12

National Pension Service

MWG

16.180

 

13

State Teachers Retirement System of Ohio

MWG

34.310

 

14

 

Oregon Public Employees Retirement System

MWG

16.760

 

15

Goldman Sachs Profit Sharing Master Trust

MWG

2.430

 

 

                                                      Cộng

 

1.053.000

 

 Ngày hiệu lực chuyển quyền:  13-10-2020.

A.N