Cấp mã MSR118001 cho Công ty CP Tài nguyên Masan

Thứ Hai, 06-05-2019, 17:39

NDĐT - Ngày 6-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã giao dịch cho Công ty cổ phần Tài nguyên Masan.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 12/2019/GCNTP-VSD ngày 3-5-2019 cho trái phiếu của Công ty cổ phần Tài nguyên Masan như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan

Trụ sở chính: Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 3-5-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu MSR092021

Mã chứng khoán: MSR118001

Mã ISIN: VNMSR1180012

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 6-5-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tài nguyên Masan đăng ký niêm yết trái phiếu MSR118001 tại Sở GDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Công ty cổ phần Tài nguyên Masan được thành lập ngày 27-4-2010, với mục tiêu thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản và tài nguyên của Tập đoàn Masan.

Ngày 29-7-2015, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; hoạt động tư vấn quản lý.

HÀ THÀNH