Cấp mã giao dịch cho hai công ty cổ phần

Thứ Hai, 18-03-2019, 15:39

NDĐT - Ngày 18-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán mã giao dịch cho hai Công ty cổ phần: Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và Tổng Công ty Phát điện 3.

Mã mới ABS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 12/2019/GCNCP-VSD ngày 15-3-2019 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Vốn điều lệ: 288.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Mã chứng khoán: ABS

Mã ISIN: VN000000ABS4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán:

Số lượng chứng khoán đăng ký: 28.800.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 288.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 18-3-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu ABS tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu ABS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 13/2019/GCNCP-VSD ngày 15-3-2019 cho Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần như sau:

Tổ chức đăng ký: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tên tiếng Anh: Power Generation Joint Stock Corporation 3

Tên viết tắt: EVNGENCO 3

Trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, quận 2, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3636 7449

Fax: 028 3636 7450

Vốn điều lệ: 10.699.695.770.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

- Mã chứng khoán: PGV

- Mã ISIN: VN000000PGV5

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 1.069.969.577 cổ phiếu (Một tỷ không trăm sáu mươi chín triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm bảy mươi bảy cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 7.149.644 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 1.062.819.933 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 10.699.695.770.000 đồng (Mười nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 71.496.440.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 10.628.199.330.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu PGV phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 19-3-2019.

H.T