Cấp mã chứng khoán cho hai công ty cổ phần

Thứ Năm, 09-05-2019, 16:16
Công ty cổ phần Cao-su công nghiệp được cấp mã IRC. (Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 9-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã giao dịch cho hai Công ty cổ phần: Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Cao-su công nghiệp.

Mã mới CII11815

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 13/2019/GCNTP-VSD ngày 8-5-2019 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 8-5-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu CII122019

Mã chứng khoán: CII11815

Mã ISIN: VN0CII118151

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-5-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký trái phiếu CII11815 kể từ ngày 9-5-2019.

* Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trái phiếu CII11815 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Mã mới IRC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 19/2019/GCNCP-VSD ngày 07/05/2019 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cao-su công nghiệp, cụ thể:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Cao-su công nghiệp

- Tên tiếng Anh: Industrial Rubber Joint Stock Company

- Trụ sở chính: Số 14 đường 21 tháng 4, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

- Vốn điều lệ: 175.000.000.000 đồng

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600259017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27-1-2005, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 1-3-2018

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao-su công nghiệp

- Mã chứng khoán: IRC

- Mã ISIN: VN000000IRC7

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 17.500.000 cổ phiếu (Mười bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 2.955.300 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 14.544.700 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 175.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 29.553.000.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 145.447.000.000 đồng

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu IRC phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 9-5-2019.

Công ty cổ phần Cao-su công nghiệp tiền thân là Liên hiệp Nông trường Cao-su Đồng Nai, được thành lập ngày 30-6-1978, trên cơ sở tiếp quản và xây dựng lại các đồn điền cao-su trong tỉnh, ngoài phạm vi quản lý của Công ty cao-su Đồng Nai thuộc Tổng Công ty cao-su Việt Nam.

HÀ THÀNH