Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 23 đến 27-11

Thứ Bảy, 21-11-2020, 17:35
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 16 đến 20-11, có 36 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

* Ngày 10-12, CTCP VICEM Bao bì Bút Sơn (HNX: BBS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 27-11 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 30-11.

* Ngày 11-12, CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HOSE: HDB) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:26,923138 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 26,923138 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (HNX: QST) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 24-12, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (UPCoM: NAS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 2.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 15-12, CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 3.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 15-12, CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 15-12, CTCP Kinh doanh Vật Tư và Xây dựng (UPCoM: MCT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 25-12, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (UPCoM: HAN) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 25-12, CTCP Chăn nuôi - Mitraco (UPCoM: MLS) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 4.300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 11-12, CTCP Siam Brothers Việt Nam (HOSE: SBV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* CTCP Thuận Đức (HOSE: TDP) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 8-12, CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-11 và ngày ĐKCC là 27-11.

* CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:42 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 42 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 26-11 và ngày ĐKCC là 27-11.

* Ngày 23-12, Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-11 và ngày ĐKCC là 27-11.

* Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (HOSE: PVT) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 26-11 và ngày ĐKCC là 27-11.

* Ngày 14-12, CTCP Hóa chất Việt Trì (HNX: HVT) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-11 và ngày ĐKCC là 26-11.

* Ngày 8-12, CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX: QTC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-11 và ngày ĐKCC là 26-11.

* Ngày 22-12, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (HOSE: BCM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-11 và ngày ĐKCC là 26-11.

* Ngày 11-12, CTCP Nước sạch Thái Nguyên (UPCoM: TNW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-11 và ngày ĐKCC là 25-11.

* Ngày 18-12, CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP (UPCoM: BMJ) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-11 và ngày ĐKCC là 25-11.

* Ngày 28-12, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-11 và ngày ĐKCC là 25-11.

* Ngày 22-12, CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (HNX: HCT) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-11 và ngày ĐKCC là 25-11.

* Ngày 15-12, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNX: PVC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-11 và ngày ĐKCC là 25-11.

* Ngày 25-12, CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-11 và ngày ĐKCC là 25-11.

* Ngày 22-12, CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-11 và ngày ĐKCC là 24-11.

* Ngày 22-6-2021, CTCP Tư vấn Sông Đà (HNX: SDC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-11 và ngày ĐKCC là 24-11.

* Ngày 25-12, CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM (HNX: VTV) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-11 và ngày ĐKCC là 24-11.

* Ngày 14-12, CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-11 và ngày ĐKCC là 24-11.

* Ngày 10-12, CTCP Viettronics Tân Bình (HOSE: VTB) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-11 và ngày ĐKCC là 24-11.

* Ngày 10-12, CTCP Viettronics Tân Bình (HOSE: VTB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-11 và ngày ĐKCC là 24-11.

* Ngày 24-12, CTCP Xây dựng Số 12 (HNX: V12) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-11 và ngày ĐKCC là 24-11.

* Ngày 7-12, CTCP Bột Giặt Lix (HOSE: LIX) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-11 và ngày ĐKCC là 24-11.

* Ngày 8-12, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-11 và ngày ĐKCC là 24-11.

* Ngày 9-12, CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (UPCoM: QNW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 151 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-11 và ngày ĐKCC là 24-11.

THIÊN HƯƠNG