Hai nhà đầu tư bị phạt hơn 270 triệu đồng

Thứ Bảy, 07-11-2020, 09:16
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo, vừa xử phạt hành chính  hai nhà đầu tư, gồm một tổ chức và một cá nhân, với tổng số tiền phạt 277,5 triệu đồng, do các vi phạm: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; Giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở GDCK; Không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán...

Theo đó, ngày 6-11, UBCKNN ban hành Quyết định số 713/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với ông Trương Văn Dũng (địa chỉ: 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), số tiền 65 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Từ ngày 16-1-2020 đến ngày 21-2-2020, ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Bông Việt Nam (mã chứng khoán: BVN) mua tổng cộng 291.900 cổ phiếu BVN trong các ngày 16-1-2020, ngày 7-2-2020 và ngày 21-2-2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, CTCP Bông Việt Nam còn bị phạt 27,5 triệu đồng vì giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

Ngày 12-3-2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của ông Trương Văn Dũng về việc đăng ký mua 3.282.200 cổ phiếu BVN. Ngày 13-3-2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc ông Trương Văn Dũng được giao dịch từ ngày 17-3-2020.

Tuy nhiên, từ ngày 9-3-2020 đến 13-3-2020, ông Trương Văn Dũng đã thực hiện mua 1.290.100 cổ phiếu BVN.

* Trước đó, ngày 4-11, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Công ty), số tiền 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật.

Công ty không báo cáo UBCKNN Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý 1-2020, BCTC quý 2-2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 9-3-2020 thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 66/GCN-UBCK ngày 9-11-2018; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn BCTC quý 1, 4-2019, BCTC quý 2-2020, BCTC hợp nhất sáu tháng đầu năm 2020 đã được soát xét.

Bên cạnh đó, Công ty còn bị phạt 85 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ/ĐHCĐ-L18 ngày 11-4-2018 tăng vốn từ 80.999.790.000 đồng lên 114.880.080.000 đồng trong BCTC năm được kiểm toán xác nhận.

M.K