CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương bị phạt 85 triệu đồng

Thứ Bảy, 26-12-2020, 12:27
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương vì công bố Báo cáo tài chính sai lệch...

Theo đó, Thanh tra UBCKNN, ngày 22-12, ban hành Quyết định số 336/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (Trụ sở chính tại 31/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), số tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương công bố Báo cáo tài chính quý 4-2018 (phát hành ngày 29-1-2019) có thông tin sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán phát hành ngày 10-4-2019 về các chỉ tiêu: Dự phòng các khoản phải thu, Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

M.K