Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 8 đến 12-3

Thứ Bảy, 06-03-2021, 13:54
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 8 đến 12-3, có chín doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.

* Ngày 2-4, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.150 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 12-3 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 15-3.

* Ngày 31-3, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-3 và ngày ĐKCC là 15-3.

* Ngày 30-7, CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc (UPCoM: NBE) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-3 và ngày ĐKCC là 15-3.

* Ngày 19-3, CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-3 và ngày ĐKCC là 12-3.

* Ngày 30-6, CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa Số 4 (UPCoM: DT4) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 875 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-3 và ngày ĐKCC là 12-3.

* Ngày 26-3, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 11-3 và ngày ĐKCC là 12-3.

* Ngày 23-3, CTCP Khu Công nghiệp Hố Nai (UPCoM: HIZ) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 10-3 và ngày ĐKCC là 11-3.

* Ngày 18-3, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 9-3 và ngày ĐKCC là 10-3.

* Ngày 29-3, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (UPCoM: SPC) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 8-3 và ngày ĐKCC là 9-3

THIÊN HƯƠNG