Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 12 đến 16-10

Chủ Nhật, 11-10-2020, 17:53
(Ảnh minh họa)

Tuần từ ngày 12 đến 16-10, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 20 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông,

* Ngày 23-11, CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội (UPCoM: HC1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 16-10 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 19-10.

* Ngày 30-10, CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-10 và ngày ĐKCC là 19-10.

* Ngày 29-10, CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 (UPCoM: E29) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-10 và ngày ĐKCC là 19-10.

* Ngày 29-10, CTCP Bất động sản Netland (HNX: NRC) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 15-10 và ngày ĐKCC là 16-10.

* Ngày 30-10, CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex (HNX: HCC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-10 và ngày ĐKCC là 16-10.

* Ngày 2-11, CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thông (HNX: TST) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 170 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-10 và ngày ĐKCC là 16-10.

* CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:1 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 15-10 và ngày ĐKCC là 16-10.

* CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 15-10 và ngày ĐKCC là 16-10.

* Ngày 27-10, CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 15-10 và ngày ĐKCC là 16-10.

* CTCP Sơn Hà Sài Gòn (HOSE: SHA) Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 15-10 và ngày ĐKCC là 16-10.

* Ngày 30-10, CTCP Cấp thoát nước Long An (UPCoM: LAW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.798 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-10 và ngày ĐKCC là 15-10.

* CTCP An Tiến Industries (HOSE: HII) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-10 và ngày ĐKCC là 15-10.

* Ngày 19-11, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-10 và ngày ĐKCC là 15-10.

* Ngày 11-11, CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNX: TXM) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-10 và ngày ĐKCC là 15-10.

* Ngày 30-10, CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (UPCoM: SPC) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-10 và ngày ĐKCC là 15-10.

* Ngày 25-12, CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long (HOSE: CCL) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-10 và ngày ĐKCC là 15-10.

* Ngày 30-11, CTCP Địa ốc Sài Gòn (HOSE: SGR) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.024,745 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-10 và ngày ĐKCC là 15-10.

* CTCP Địa ốc Sài Gòn (HOSE: SGR) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000000:3175255 (người sở hữu 10.000.000 cổ phiếu được nhận 3.175.255 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 14-10 và ngày ĐKCC là 15-10.

* Ngày 10-11, CTCP Chợ Lạng Sơn (UPCoM: DKC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 14-10 và ngày ĐKCC là 15-10.

* Ngày 23-10, CTCP Thiết bị Điện (HOSE: THI) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 12-10 và ngày ĐKCC là 13-10.

LÊ MINH