Năm 2026, phấn đấu các khu công nghiệp đều có thiết chế công đoàn

Thứ Hai, 16-11-2020, 04:05

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung đề án "Ðầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (gọi tắt là KCN)" đã được phê duyệt năm 2017.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp các địa phương chuẩn bị các điều kiện, đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các KCN, giai đoạn 2017 - 2020 đầu tư thí điểm một thiết chế công đoàn; giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu triển khai 50 thiết chế công đoàn tại các KCN. Từ năm 2026 trở đi, phấn đấu tất cả các KCN trên cả nước đều có thiết chế công đoàn. UBND các địa phương chủ động xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các KCN vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Thủ tướng Chính phủ quyết định ủy quyền cho các địa phương thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn,...

PV