Năm 2020: Đạt 70% số dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Thứ Hai, 17-02-2020, 17:44
Ảnh minh họa: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

NDĐT- Năm 2020, lĩnh vực bảo hiểm xã hội đặt mục tiêu tối thiểu đạt 70% số dịch vụ công mức độ 4.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan”.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định số 1939/QĐ-TTg, bảo đảm thực hiện đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về bảo hiểm giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan.

Để thực hiện kế hoạch, BHXH Việt Nam xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL) của các bộ, ngành; đẩy mạnh thanh toán điện tử và bảo đảm các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Vụ Pháp chế của BHXH Việt Nam chủ trì phối hợp với các vụ, ban liên quan rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình, thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), thu, sổ thẻ, chi trả các chế độ BHXH. Đồng thời, xác định tổng số dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tương ứng với số TTHC do ngành BHXH công bố. Rà soát cơ sở pháp lý thực hiện phương thức thanh toán điện tử và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản điều chỉnh phù hợp, được thực hiện trong quý I và II năm 2020.

Trung tâm Công nghệ thông tin xác định tổng số dịch vụ công trực tuyến, mức độ của từng dịch vụ công và xây dựng lộ trình thực hiện dịch vụ công mức độ 4 triển khai trong năm 2020 và năm 2021. Theo đó, đạt mục tiêu tối thiểu 70% số dịch vụ công mức độ 4 năm 2020, 85% số dịch vụ công mức độ 4 năm 2021.

Trung tâm Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền và các giải pháp vận động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trung tâm Công nghệ thông tin cũng triển khai các giải pháp bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng CNTT; thực hiện giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực BHXH, BHYT; triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo từng TTHC; từng bước thực hiện thanh toán điện tử bắt buộc. Trong đó, có triển khai các giải pháp như: bảo đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng CNTT; giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực BHXH, BHYT bằng nhiều phương tiện trực tuyến khác nhau; các dịch vụ công trực tuyến theo từng TTHC; từng bước thực hiện thanh toán điện tử bắt buộc; hoàn thiện hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử; đánh giá - xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của BHXH Việt Nam...

Đẩy mạnh xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về CSDL này.

XUÂN ANH