Phụ cấp cho người tham gia chống dịch

Thứ Năm, 26-03-2020, 16:52
Phun khử khuẩn chống dịch Covid-19 trên cầu Thê Húc, Hà Nội. Nguồn: nhandan.com.vn

Để tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 20-3-2020, UBND TP Hà Nội phê duyệt Quyết định quy định chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp. Trường hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã bố trí kinh phí, ngân sách thành phố sẽ không thanh toán, tránh trùng lặp.

Cụ thể, các chế độ đối với người tham gia chống dịch, gồm: Chế độ phụ cấp chống dịch là 200.000 đồng/ngày/người. Chế độ hỗ trợ tiền ăn là 100.000 đồng/ngày/người. Đối tượng được nhận chế độ là người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh. Chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ là 130.000 đồng/ngày/người, áp dụng cho tất cả các loại dịch. Chế độ đối với cộng tác viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch là 130.000 đồng/ngày/người đối với cộng tác viên (CTV), tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch Covid-19. Mức 80.000 đồng/ngày/người đối với CTV, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.

Nếu tham gia chống dịch vào ngày nghỉ hằng tuần thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên. Nếu tham gia chống dịch vào ngày lễ, Tết thì mức phụ cấp thường trực được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

Người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày/người trong thời gian cách ly y tế. Đối tượng được nhận chế độ là người Việt Nam và người nước ngoài bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại khu vực phong tỏa cách ly do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp ra quyết định, tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn riêng theo nhu cầu của mình nhưng phải phù hợp điều kiện thực tế của cơ sở, địa phương thực hiện cách ly y tế và phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm (nếu có).

.