Xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới, đạt kim ngạch hơn 545 tỷ USD

Thứ Năm, 28-01-2021, 16:59

Tổng cục Hải quan cho biết, trong năm 2020, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của Việt Nam vẫn khởi sắc và xác lập kỷ lục mới, tổng trị giá hàng hóa XNK của cả nước đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% với năm trước, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 19,95 tỷ USD.

Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7,0%, tương ứng tăng 18,39 tỷ USD và nhập khẩu đạt 262,70 tỷ USD, tăng 3,7%, tương ứng tăng 9,31 tỷ USD.

Tiền thưởng, tiền hỗ trợ không phải nộp thuế giá trị gia tăng

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Công ty đại chúng có thể mua lại cổ phiếu của chính mình

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 118/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu (CP), đăng ký công ty đại chúng (CTĐC) và hủy tư cách CTĐC. Cụ thể, CTĐC mua lại CP của chính mình trong các trường hợp, CTĐC được bán CP quỹ sau 24 giờ kể từ khi gửi Báo cáo kết quả giao dịch mua lại CP, báo cáo kết quả phát hành CP để trả cổ tức, phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15-2-2021.

Người dân làm lợi 920 tỷ đồng từ tiết kiệm điện

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVN HCMC) vừa trao thưởng cho 480 gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu của thành phố năm 2020. Đây là chương trình do Ban Chỉ đạo cung ứng, tiết kiệm và an toàn điện TP Hồ Chí Minh và EVN HCMC phối hợp tổ chức đoàn thể  thành phố và địa phương phát động hằng năm, nhằm khuyến khích các hộ gia đình chung tay sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường. Năm 2020, gần 900 nghìn hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện với sản lượng tiết kiệm được là 443,67 triệu kWh, qua đó tiết kiệm cho xã hội hơn 920 tỷ đồng. 

.