Cấp giấy chứng nhận cho 2.430 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thứ Năm, 19-09-2019, 17:08

Nhằm lắng nghe phản ánh về khó khăn của các địa phương trong công tác bình chọn, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) và tìm ra giải pháp tháo gỡ, Bộ Công thương đã tổ chức Tọa đàm phát triển SPCNNTTB.

Tọa đàm là một trong những sự kiện thuộc Chương trình Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận SPCNNTTB quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu năm 2019 diễn ra từ ngày 18-9 đến ngày 22-9-2019.

Từ năm 2012 đến nay, Bộ Công thương đã chỉ đạo 60/63 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh, công nhận, cấp giấy chứng nhận cho 2.430 sản phẩm.

Từ ngày 1-11, thuế nhập khẩu dầu mỏ thô giảm còn 0%

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Cụ thể, sửa đổi bổ sung Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường quy định tại Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg. Theo đó, mức thuế suất nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng dầu mỏ thô (mã hàng 2709.00.10) sẽ giảm từ 5% xuống còn 0%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2019.

Khối lượng huy động trái phiếu Chính phủ ước đạt 148.042 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ Tài chính tiếp tục huy động vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) gắn với tiến độ giải ngân và trả nợ gốc; tập trung huy động vốn kỳ hạn 10 - 30 năm để cơ cấu lại danh mục nợ. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, khối lượng huy động TPCP đạt 148.042 tỷ đồng. Khối lượng thanh toán gốc trái phiếu đến hạn là 124.315 tỷ đồng. Theo đó, huy động ròng (trừ trả nợ gốc) là 23.727 tỷ đồng. Chỉ tính đến ngày 29-8-2019, dư nợ thị trường TPCP đạt 1.545.531 tỷ đồng. Kỳ hạn còn lại bình quân danh mục là 7,36 năm. Lãi suất bình quân danh mục đạt 6,11%, giảm 0,17% so mức 6,28% cuối năm 2018; 100% khối lượng TPCP phát hành trong tám tháng đầu năm có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, trong đó 93% có kỳ hạn từ 10 năm trở lên.

Hà Nội thúc đẩy các dự án khởi nghiệp sáng tạo

Theo Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn năm 2019 - 2025” mới được UBND thành phố ban hành, thành phố phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Đề án đặt mục tiêu thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô, đồng thời hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô. Đề án hướng đến các nhóm đối tượng là cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, sáng tạo. Thành phố hỗ trợ hình thành thêm các vườn ươm doanh nghiệp (DN), không gian khởi nghiệp để phục vụ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời khuyến khích hình thành từ ba đến năm quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân; thu hút các Quỹ đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội; phấn đấu đến hết năm 2025: Hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 150 DN khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm, trong đó, ít nhất 20% DN gọi được vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm.

.