Quốc hội tập trung công tác xây dựng pháp luật

Thứ Hai, 18-11-2019, 17:06
Nguồn: baochinhphu.vn

Theo chương trình kỳ họp, nội dung bao trùm trong hoạt động của Quốc hội (QH) trong tuần làm việc thứ năm (từ ngày 18 đến 22-11) kỳ họp thứ tám, QH khóa XIV là tập trung cho công tác xây dựng pháp luật.

Cụ thể, QH nghe trình dự án (DA) Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và DA Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; thảo luận tại Tổ về các DA Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Các dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, sẽ được các đại biểu QH biểu quyết trong tuần làm việc.

.