Giới thiệu sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”

Thứ Năm, 14-01-2021, 15:58
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: NHANDAN.COM.VN

Ngày 13-1, Báo Nhân Dân phối hợp NXB Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách “Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc”. 

Cuốn sách dày 560 trang, tập hợp ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị, tổ chức, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, cung cấp quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và cách nhìn mới sâu sắc, đầy tâm huyết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Cuốn sách còn có một số bài viết, ý kiến được chọn lọc của các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý,  của bạn đọc trên cả nước, phân tích, làm rõ cũng như bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao nội dung và giá trị tư tưởng ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đăng tải trên Báo Nhân Dân và các phương tiện truyền thông đại chúng. Những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tập trung phân tích, gợi mở, trọng tâm là việc chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự, thật sự trở thành “cẩm nang” đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, với cán bộ và đảng viên.

Ngoài ra, các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, phương pháp tư duy khoa học, biện chứng và lịch sử; một cách nhìn và đánh giá mới trước mỗi vấn đề của Đảng, của đất nước trong giai đoạn mới.

.