Minh bạch cầm chừng

TRUNG CHÍNH
Thứ Năm, 13-06-2019, 18:38

Kết quả khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) vừa được công bố phần nào cho thấy vẫn còn nhiều tỉnh, thành phố chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ minh bạch hóa thông tin. Dự thảo và báo cáo thực hiện ngân sách tỉnh, thành phố là thông tin cơ bản để người dân thực hiện quyền giám sát.

Theo công bố của Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách và Trung tâm Phát triển và Hội nhập: Ngay cả những tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng chưa thực hiện tốt việc công khai ngân sách. Có thể thấy rằng công khai, minh bạch thông tin ngân sách đến mức độ nào là vấn đề nhận thức, chứ không phải là năng lực.

Trong một công bố mới đây, Bộ Xây dựng cho rằng: tính đến ngày 20-12-2018, tổng giá trị hàng tồn kho bất động sản còn khoảng 22.825 tỷ đồng. Trong khi đó, theo Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Châu, số liệu tồn kho của bất động sản trên là quá thấp so thực tế. Qua khảo sát thực tế tại TP Hồ Chí Minh kết hợp với số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Lê Hoàng Châu khẳng định: Tính đến cuối năm 2018, chỉ riêng lượng tồn kho của 65 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán vào khoảng 201.921 tỷ đồng. Đó là chưa kể vẫn còn nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn chưa tham gia sàn chứng khoán như Him Lam, Vạn Thịnh Phát…

Công khai minh bạch và chính xác là những đòi hỏi cơ bản để người dân thực hiện quyền giám sát. Và đến nay việc thực hiện vẫn cầm chừng!

.