TP Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) hỗ trợ vật tư y tế cho TP Hạ Long

Thứ Ba, 07/04/2020, 16:14:19

NDĐT - Ngày 7-4, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam), lãnh đạo TP Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã trao tặng vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho TP Hạ Long, Quảng Ninh (Việt Nam).

TP Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) hỗ trợ vật tư y tế cho TP Hạ Long

Đại diện lãnh đạo TP Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) trao tặng vật tư y tế cho lãnh đạo TP Hạ Long, Quảng Ninh (Việt Nam).

Theo đó, TP Phòng Thành Cảng đã trao tặng cho TP Hạ Long 20 nghìn khẩu trang y tế, 500 bộ quần áo bảo hộ, 500 kính bảo hiểm và 500 đôi găng tay bảo hộ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP Hạ Long và TP Phòng Thành Cảng. Đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt như hiện nay, đây sẽ là nguồn cổ vũ, chia sẻ để hai địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Trước đó,TP Hạ Long cũng đã hỗ trợ cho TP Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc) một số vật tư y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

QUANG THỌ