[Infographic] Khuyến cáo phòng chống Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông

Thứ Bảy, 22/02/2020, 21:03:57

NDĐT - Để phòng tránh sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối trên các nền tảng ứng dụng Grab, Bee, Go Viet...

[Infographic] Khuyến cáo phòng chống Covid-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo các đơn vị triển khai, phổ biến nội dung khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối. UBND các tỉnh thành chỉ đạo phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở quản lý vận tải triển khai và bố trí nguồn lực thực hiện.

(Nguồn: Bộ Y tế)