Xây dựng Trung tâm phẫu thuật tại Đà Nẵng

Thứ Sáu, 10/05/2019, 04:55:47

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình, với tổng mức đầu tư gần 472 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Khối nhà trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình, với hai tầng hầm, 11 tầng nổi, một tầng kỹ thuật, quy mô khoảng 407 giường bệnh. Dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong công tác khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến 2022.

PV