Chia sẻ kinh nghiệm về ghi nhãn dinh dưỡng cho sản phẩm

Thứ Bảy, 20/04/2019, 04:26:42

Ngày 19-4, tại Hà Nội, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về ghi nhãn dinh dưỡng cho sản phẩm thực phẩm.

Tại hội thảo, các nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức ghi nhãn dinh dưỡng cũng như thông tin trên sản phẩm; thiết lập hệ thống phân loại sản phẩm nhằm giúp người dân hiểu được các thành phần dinh dưỡng để có thể lựa chọn các sản phẩm có lợi cho sức khỏe; xây dựng các quy định về hạn chế đối với tiếp thị loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe.

Hiện nay, việc ghi nhãn mác dinh dưỡng ở nước ta chỉ có quy định hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, chưa có quy định bắt buộc về ghi nhãn dinh dưỡng trên sản phẩm thực phẩm chế biến và bao gói sẵn. Trong khi đó, việc sử dụng dinh dưỡng hợp lý là một trong những vấn đề nhằm dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, nâng cao sức khỏe của người dân.

PV