Siết chặt quản lý tài chính, ngân sách các công trình giao thông

Thứ Hai, 30/03/2020, 01:38:53

Ngày 29-3, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đã ban hành chỉ thị tăng cường quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Theo đó, đối với việc lập và quyết định giao dự toán chi ngân sách nhà nước, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện trên cơ sở các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn và định mức chi của Nhà nước; chỉ thực hiện quyết định dự án đầu tư khi đã xác định được nguồn vốn và bảo đảm khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị thực hiện các khoản chi không đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn và định mức của nhà nước; tuyệt đối không tự điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đã được Bộ giao từ nhiệm vụ chi này sang nhiệm vụ chi khác không đúng thẩm quyền,...

PV