Quảng Nam củng cố thế trận an ninh nhân dân

Thứ Ba, 25/02/2020, 01:30:29

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, nâng cao hiệu quả xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Quảng Nam củng cố thế trận an ninh nhân dân

Ðường giao thông nông thôn tại xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: TUẤN KIỆT

Lực lượng công an tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố vững chắc cơ sở chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân và sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội. Các ban, ngành, địa phương phối hợp lực lượng công an tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Trong giai đoạn 2014-2019 nhân dân đã cung cấp gần 11.500 nguồn tin có liên quan đến an ninh, trật tự, giúp lực lượng công an giải quyết kịp thời, dứt điểm vụ việc xảy ra ở cơ sở.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an tăng cường phối hợp các đơn vị quân đội, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước mắt, tập trung bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng.

★ Thời gian qua, tỉnh Cà Mau tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" lồng ghép với phong trào "Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua đó, góp phần xóa nghèo bền vững, không ngừng cải thiện nâng cao về văn hóa, đời sống, vật chất, tinh thần nhân dân trong toàn tỉnh. Năm 2020, tỉnh phấn đấu hơn 87% số gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa"; hơn 76% số ấp, khóm được công nhận và giữ vững danh hiệu "Ấp văn hóa", "Khóm văn hóa"; từ 75% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa.

Ðể thực hiện tốt mục tiêu, Cà Mau tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy làm công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát động và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký và thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ tự quản ở khu dân cư thường xuyên tuyên truyền, vận động sâu rộng đến từng hộ dân về các tiêu chí của đời sống văn hóa. Ðồng thời, thực hiện bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tạo niềm tin trong nhân dân.

PV và TTXVN