Ô nhiễm không khí tăng tại một số đô thị

Thứ Hai, 24/02/2020, 03:58:21

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong hai tháng đầu năm 2020, tiếp tục có những diễn biến xấu về chất lượng không khí ở một số đô thị, nhất là ở Hà Nội.

Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI cho thấy, từ ngày 1-1 đến ngày 20-2 tại một số đô thị khu vực miền bắc, số ngày trong tháng có chất lượng không khí ở mức trung bình và mức kém chiếm tỷ lệ khá cao. Tại Việt Trì (Phú Thọ), Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), giá trị thông số bụi mịn PM2.5 trung bình 24 giờ cao hơn các khu vực khác. Trong đó, kết quả chỉ số AQI của Hà Nội cho thấy, có khoảng 50% số ngày chất lượng không khí ở mức kém đến rất xấu. Đối với thông số bụi mịn PM2.5 của Hà Nội, trong tháng 1 có chín ngày vượt giới hạn cho phép tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN); tháng 2 (tính đến ngày 20) có 11 ngày vượt giới hạn cho phép tại QCVN. Đáng chú ý, khoảng thời gian từ ngày 14 đến 21-2, kết quả quan trắc tại Hà Nội, giá trị thông số bụi mịn PM2.5 có xu hướng tăng liên tục, ngày 20-2 vượt gần ba lần giới hạn cho phép tại QCVN.

Tổng cục Môi trường khuyến nghị người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin về chất lượng không khí, sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường, hạn chế mở cửa khi ở nhà…

PV