Áp thấp nhiệt đới giữa Biển Đông chồng áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Thứ Hai, 02/09/2019, 06:29:57

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Ngoài ra, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữa Biển Đông sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

Áp thấp nhiệt đới giữa Biển Đông chồng áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Vị trí và hướng di chuyển của hai áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 4 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 107,5 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo: bão di chuyển chậm theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 16 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 109,0 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 150 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 110,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông Nam của đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

* Hồi 13 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo: bão di chuyển chậm theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 03-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 109,0 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 150 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 13 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,4 độ vĩ bắc; 110,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông Nam của đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

* Hồi 7 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam khoảng 70 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 13,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, rồi di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 109,7 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều nay (2-9) khu vực phía nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

* Trước đó, hồi 4 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 4 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 108,5 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, rồi đổi hướng di chuyển Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều 2-9 khu vực phía nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-4m; biển động rất mạnh.

Áp thấp nhiệt đới ở giữa Biển Đông

Hồi 16 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 115,5 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 16 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 113,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 4 giờ ngày 4-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có thể sát nhập với cơn bão ở vùng biển phía đông của đảo Hải Nam.

Cảnh báo gió mạnh và vùng nguy hiểm trên biển: Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm ATNĐ/bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-4m; biển động rất mạnh, từ đêm nay (2-9) vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2,5-3,5m. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 13,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Hồi 13 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ vĩ bắc; 116,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,0 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 4-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 111,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông của đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có thể sát nhập với cơn bão ở vùng biển phía nam của đảo Hải Nam.

Cảnh báo gió mạnh: Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm ATNĐ/bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-4; biển động rất mạnh, từ đêm nay (2-9) vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2,5-3,5m. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới do áp thấp nhiệt đới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 13,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Hồi 7 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 115,9 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 7 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 116,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 13,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 4-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 113,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Hồi 4 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 115,6 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 4 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 116,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 13,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 4 giờ ngày 4-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

HÀ THÀNH