Tinh gọn bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ Bảy, 13/07/2019, 00:57:11
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, giai đoạn 2019 - 2020, BHXH Việt Nam ở Trung ương sẽ giảm ít nhất hai đơn vị đầu mối cấp ban trực thuộc; kiện toàn, chuyển đổi một đơn vị sự nghiệp hiện có thành Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

Giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh: Giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH cấp tỉnh; đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so tổng biên chế được giao của BHXH Việt Nam năm 2015. Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức, số lượng cấp phó của các đơn vị sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định. Nhưng chậm nhất sau ba năm từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất, số lượng cấp phó của các đơn vị phải bảo đảm đúng quy định.

Công nhận huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 869/QĐ-TTg công nhận huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. Như vậy, sau hơn bảy năm triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Nghĩa Hành đã huy động được hơn 1.500 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Bộ mặt nông thôn của huyện đã thay đổi toàn diện, trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi về đích nông thôn mới.

Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng đạt 7,85%

Ngày 12-7, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2019 của ngành xây dựng. Sáu tháng qua, ngành xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng khá, tăng 7,85% so cùng kỳ, đóng góp 0,48 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Trong đó, giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành theo giá hiện hành đạt 647,46 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so cùng kỳ; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,43%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 38,6%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 24,25 m2 sàn/người, tăng 0,25 m2 sàn/người so với năm 2018...

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ với tinh thần không điều chỉnh các chỉ tiêu, kế hoạch; hoàn thiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng; theo dõi chặt chẽ diễn biến cũng như phối hợp tốt với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để kiểm soát và có các giải pháp kịp thời, hợp lý theo các kịch bản đã được dự báo của thị trường bất động sản...

PV