Nỗ lực giảm hộ nghèo có người có công

Thứ Sáu, 12/07/2019, 17:07:59

NDĐT- Đến cuối năm 2018, cả nước vẫn còn hơn 16 nghìn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công, chiếm khoảng 1,2% so với tổng số hộ nghèo trong cả nước. Để đạt mục tiêu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên là người có công, cần nhiều nỗ lực hơn nữa.

10 tỉnh không còn hộ nghèo có người có công

Cả nước hiện có hơn chín triệu người có công với cách mạng. Trong đó, có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, 127 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 800 nghìn thương binh, 110 nghìn người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; gần 320 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận… Ngân sách nhà nước hằng năm dành hơn 30 nghìn tỷ đồng để chăm lo cho người có công.

Tuy nhiên, thống kê về giảm nghèo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho thấy, đến cuối năm 2018, cả nước vẫn còn hơn 16 nghìn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công. Con số này chiếm khoảng 1,2% so với tổng số hộ nghèo trong cả nước.

Theo ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), đến cuối năm 2018, có 53/63 tỉnh, thành phố còn 16.560 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công chiếm 1,27% tổng số hộ nghèo cả nước. Cụ thể, hai tỉnh có hơn 1.000 hộ là Nghệ An và Quảng Bình. Từ hơn 500 đến dưới 1.000 hộ có tám tỉnh. Từ hơn 300 đến dưới 500 hộ có 10 tỉnh. Từ 100 đến dưới 300 hộ có 21 tỉnh, dưới 100 hộ có 13 tỉnh. Ngoài ra, 10 tỉnh đã không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công là Gia Lai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Cà Mau, Hà Nội, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đánh giá, đây thực sự là điều trăn trở trong công tác giảm nghèo, khi chủ trương của Đảng và Nhà nước là không để người có công sống dưới mức sàn an sinh xã hội, vẫn còn thành viên là người có công vẫn đang còn sống trong hộ nghèo.

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An - một trong những địa phương có số hộ nghèo có thành viên là người có công cao - cho hay, toàn tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 72.711 người có công với cách mạng, với số tiền gần 126 tỷ đồng mỗi tháng. Nghệ An hiện có 1.026 hộ gia đình nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công, chiếm tỷ lệ 1,98% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Ngoài các cơ chế, chính sách của Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tỉnh Nghệ An đã ban hành cơ chế, chính sách của địa phương. Tuy vậy, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vẫn còn ở mức cao (5,54%) hơn bình quân cả nước (5,35%). Việc thoát nghèo chưa thật sự vững chắc. Số hộ gia đình nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công của tỉnh còn cao. Đa số các đối tượng hộ nghèo thuộc diện người có công là những người cao tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động, không có việc làm ổn định, chi phí sinh hoạt phụ thuộc vào tiền trợ cấp người có công.

Tạo đột phá trong giảm nghèo cho người có công

Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo Ngô Trường Thi cho biết, việc phân loại đối tượng hộ nghèo thời gian qua đã giúp cho các địa phương, các cấp, các ngành nhìn được bức tranh tổng thể về đối tượng nghèo để có các giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng. Đó là hộ nghèo hay hộ nghèo thuộc nhóm chính sách bảo trợ xã hội không còn khả năng lao động, hay hộ nghèo có thành viên thuộc đối tương chính sách người có công.

Ông Thi nhấn mạnh, thực tế cho thấy, do đặc thù của từng vùng, từng địa phương, nguyên nhân dẫn đến hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công rất khác nhau. Có cả nguyên nhân chủ quan (như hộ nghèo vẫn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, lười lao động, không muốn đi làm ăn xa...), cả nguyên nhân khách quan (do ốm đau, bệnh tật, ảnh hưởng của chất độc hóa học…). Tuy nhiên, về cơ bản, hiện nay, nhiều tỉnh vẫn chưa thực sự có giải pháp căn cơ để giảm hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công, do số lượng hộ nghèo thuộc chính sách khá lớn. Trong khi, đa số đều là hộ người có công không được hưởng trợ cấp hằng tháng cao tuổi, hộ gia đình nhiều nhân khẩu ăn theo, không có lao động hoặc bệnh tật…

Do đó, các địa phương cần tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, nắm bắt nhu cầu của từng hộ nghèo thuộc diện người có công để có biện pháp phù hợp giúp các gia đình thoát nghèo. Trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cần ưu tiên cho đối tượng hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công.

Đối với hộ nghèo thuộc chính sách người có công mà các thành viên trong hộ không có khả năng lao động, ngoài thực hiện các chính sách giảm nghèo chung, cần quan tâm hỗ trợ cho những hộ này từ các nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức, cá nhân và nguồn lực tại cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn cho từng hộ gia đình tự vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch xóa nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng gắn với phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2020 cả nước không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công đã tới rất gần. Do đó, cần bảo đảm kịp thời chính sách, không để chậm chễ với người có công. Thời gian sắp tới, cũng cần quan tâm giúp người có công và thân nhân của họ tiếp cận việc làm, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, khởi nghiệp, học nghề… nâng dần ưu tiên cho các đối tượng người có công đang nằm trong hộ nghèo. Để tạo đột phá trong chính sách giảm nghèo cho người có công, rất cần sự quyết liệt, sáng tạo hơn nữa.

XUÂN ĐỨC