Từ ngày 1-7, lương hưu sẽ tăng thêm 7,19%

Thứ Hai, 27/05/2019, 02:22:11

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng thêm 7,19% từ ngày 1-7 tới.

Tám nhóm đối tượng được điều chỉnh gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định; quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp,...