Tọa đàm về hòa giải thương mại

Thứ Bảy, 25/05/2019, 03:12:31

Ngày 24-5, tại Hà Nội, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức tọa đàm “VMC - Một năm nhìn lại và một số vấn đề của tương lai”.

VMC là trung tâm hòa giải đầu tiên của Việt Nam, với đội ngũ 51 hòa giải viên (13 người nước ngoài), hiện VMC đang tiếp nhận năm vụ giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng với tổng trị giá tranh chấp lên đến 934,5 tỷ đồng.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm đã tập trung làm rõ xu hướng hòa giải thương mại trên thế giới, cũng như tại Việt Nam; đề xuất một số nội dung và phương thức hoạt động thiết thực và hiệu quả hơn cho hoạt động hòa giải thương mại trong hoạt động kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

PV