Kim Quan xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 22/05/2019, 03:43:41

Là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), mảnh đất Kim Quan từng in đậm những dấu ấn về Bác Hồ trong những năm kháng chiến, nay đang vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no hơn. Đến nay, xã đã đạt 11 trong tổng số 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Kim Quan xây dựng nông thôn mới

Người dân xã Kim Quan tập trung làm đường giao thông nông thôn.

Trong hai năm 1953 - 1954, thôn Khuân Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm địa điểm đóng trụ sở làm việc. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng của Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giành thắng lợi trong Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, những năm qua cùng sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân Kim Quan luôn không ngừng vượt khó, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng.

Chủ tịch UBND xã Kim Quan, Long Đình Lương giới thiệu với chúng tôi, Kim Quan có 845 hộ gia đình với hơn 3.500 nhân khẩu. Đến nay, toàn xã làm được hơn 10 km đường bê-tông nông thôn đến các trung tâm thôn gắn với giao thông nội đồng; thu nhập bình quân đầu người hơn 23 triệu đồng/người/năm. Hằng năm, xã tập trung vào thế mạnh của địa phương là phát triển nông lâm nghiệp, nhất là công tác trồng rừng. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các công ty, doanh nghiệp giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho địa phương. Xã Kim Quan đang tập trung nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là những tiêu chí vẫn đang ở mức thấp như tiêu chí thu nhập của người dân. Từ đó, ban chỉ đạo của xã phân công bổ sung cán bộ theo dõi đôn đốc để nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt; giữ vững các tiêu chí đã đạt; lên phương án, lập kế hoạch phát triển kinh tế, giúp đỡ các hộ gia đình thực hiện mô hình sản xuất nâng cao thu nhập và giúp xóa đói, giảm nghèo đối với từng hộ dân. Trong đó, xã chọn hoàn thành tiêu chí làm đường giao thông nông thôn làm khâu đột phá. Theo đó, toàn xã cần hoàn thành gần 8 km đường trục xã, 1,5 km đường thôn và cả đường ngõ, xóm. Tỉnh Tuyên Quang cấp xi-măng và phí quản lý trong làm đường bê-tông; hỗ trợ cấu kiện bê-tông nhà văn hóa và tấm lợp cùng xi-măng xây nhà văn hóa; cung cấp cấu kiện bê-tông pa-ra-bôn thành mỏng làm mương tới chân công trình.

Ông Linh Xuân Ba, Trưởng thôn Làng Thang cho biết, ý Đảng hợp lòng dân cho nên tất cả người dân sẵn sàng đóng góp, hiến đất canh tác, chặt hạ cây cối để hoàn thành các tuyến đường theo đúng kế hoạch. Chỉ sau hơn một tháng, người dân trong thôn đã góp công và cát sỏi làm được 700 m đường giao thông nội đồng. Để bảo đảm dân chủ, trước khi triển khai, thôn đã họp bầu ra ban đại diện để chỉ đạo và tổ chức giám sát thi công làm đường. Cách làm ở thôn Làng Thang cũng được triển khai thực hiện ở các thôn Làng Hản, Khuôn Hẻ, Khuôn Điển, Làng Nhà. Nhằm hỗ trợ xã Kim Quan về đích xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Yên Sơn thực hiện các giải pháp giúp xã xóa nhà tạm cho hộ nghèo và hoàn thiện nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng: Đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng...

Vùng quê giàu truyền thống cách mạng Kim Quan đang từng ngày thay đổi, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên... Ngoài tập trung phát triển kinh tế, người dân xã Kim Quan còn tích cực gìn giữ, bảo vệ những di tích lịch sử để thu hút khách du lịch và là địa chỉ “đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

BÀI VÀ ẢNH: HẢI CHUNG