Nghiên cứu điều chỉnh mẫu hóa đơn tiền điện

Thứ Hai, 20/05/2019, 11:25:33

NDĐT - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, EVN đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực yêu cầu rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc tính hóa đơn, giải quyết kịp thời các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, tăng cường công tác dịch vụ khách hàng, cung cấp kịp thời thông tin một cách công khai, minh bạch cho các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ quan liên quan.

Nghiên cứu điều chỉnh mẫu hóa đơn tiền điện

EVN cũng cung cấp đầy đủ thông tin về lượng điện năng tiêu thụ của các khách hàng hằng tháng cho Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đánh giá tác động gián tiếp về ảnh hưởng của việc tăng giá điện từ ngày 20-3; trong đó, bao gồm so sánh điện năng tiêu thụ từng tháng so cùng kỳ năm trước, so với trước khi tăng giá điện và các thông tin liên quan khác theo yêu cầu.

Tập đoàn sẽ tổng hợp số liệu về lượng điện năng tiêu thụ của các khách hàng theo các bậc thang, đánh giá tình hình tiêu thụ thực tế kết hợp nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để báo cáo Bộ Công thương phương án điều chỉnh bậc thang giá điện sinh hoạt và biểu giá điện, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Hiện nay, toàn bộ khách hàng sử dụng điện đều có thể tự tra cứu thông tin về lượng điện sử dụng, hóa đơn tiền điện và chi tiết cách tính tiền điện trong tháng. Tuy nhiên, EVN cũng sẽ kịp thời nghiên cứu điều chỉnh mẫu hóa đơn tiền điện phát hành hằng tháng sao cho dễ hiểu hơn; đồng thời, chấn chỉnh kịp thời các sai sót nếu xảy ra trong quá trình ghi chỉ số đồng hồ đo điện và thanh toán tiền điện. Đẩy mạnh việc lắp đặt đồng hồ đo điện điện tử đo xa để khách hàng dễ dàng cập nhật thông tin, giám sát được lượng điện tiêu thụ của mình, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2020.

Trong công tác tái cơ cấu, Tập đoàn đã thực hiện nghiêm Quyết định 168/QĐ-TTg ngày 7-2-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tập đoàn tiến hành cổ phần hoá ba tổng công ty phát điện, chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia hạch toán độc lập trong Tập đoàn và cổ phần hóa khâu dịch vụ bán lẻ để thực hiện thị trường điện bán lẻ từ năm 2021.

Hiện nay, EVN đã hoàn thành việc thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3, đã duyệt kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 và đang trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1). Dự kiến trong năm 2019-2020, sẽ hoàn thành thủ tục cổ phần hóa EVNGENCO 1 và 2. Sau hai năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tập đoàn sẽ lập phương án thoái toàn bộ vốn tại các EVNGENCO để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tập đoàn cũng đã hoàn thành đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia thành công ty TNHH MTV và đã trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, vào cuối năm 2018. Hiện nay, Ủy ban đang xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi có quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn sẽ khẩn trương triển khai thực hiện.

Tập đoàn sẽ hoàn thành Đề án tách bạch về tổ chức khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong năm 2019 và tất cả công tác tái cơ cấu trên đây đều hướng tới việc hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Tập đoàn đang xây dựng đề án thí điểm và sẽ trình Bộ Công thương phê duyệt trong tháng 7-2019. Đồng thời, thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thị trường điện, hoàn thành dự thảo các quy định pháp lý trình Bộ Công thương ban hành để đẩy nhanh tiến độ triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tách các đơn vị bán lẻ để tiến hành cổ phần hóa theo lộ trình của Quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: THANH GIANG