JICA viện trợ TP Hồ Chí Minh hơn 1,88 tỷ yên phục hồi cống thoát nước cũ

Thứ Bảy, 22/02/2020, 01:42:19

Ngày 21-2, đại diện Văn phòng JICA (Nhật Bản) tại Việt Nam và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ký Hiệp định viện trợ không hoàn lại “Dự án cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở”.

Khoản viện trợ không hoàn lại này trị giá 1,882 tỷ yên sẽ được sử dụng để cải thiện năng lực thoát nước và chịu tải thông qua việc cải tạo, khôi phục các đường ống thoát nước cũ tại TP Hồ Chí Minh. Việc cải tạo, phục hồi đường ống cũ xây dựng từ thời Pháp thuộc sẽ được phía Nhật Bản thực hiện trong 24 tháng, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 3-2023.

Từ năm 1999, JICA hỗ trợ TP Hồ Chí Minh cải thiện hệ thống thoát nước thải thông qua xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đến năm 2020, thực hiện dự án cải thiện môi trường nước tại lưu vực sông Tàu Hũ - Bến Nghé (giai đoạn 1). Dự án này đã đưa vào hoạt động một nhà máy xử lý nước thải công suất 141 nghìn m3/ngày đêm, hệ thống cống thu gom nước thải,... Giai đoạn 2 của dự án bổ sung thêm một nhà máy xử lý nước thải công suất 330 nghìn m3/ngày đêm, mở rộng hệ thống cống và đường ống tại lưu vực kênh Đôi - Tẻ, sử dụng công nghệ khoan kích ngầm, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.