[Infographic] Những lợi ích nên biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Hai, 17/02/2020, 06:43:45

NDĐT- Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Trong đó, người tham gia có nhiều quyền lợi nên hiểu rõ.

[Infographic] Những lợi ích nên biết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

XUÂN ANH, Đồ họa: BẢO AN