Đào tạo cao đẳng, trung cấp chất lượng cao

Có ít nhất 30% thời gian thực hành

Thứ Năm, 06/12/2018, 15:47:26

NDĐT- Chương trình đào tạo cao đẳng, trung cấp chất lượng cao phải dành tối thiểu 30% thời lượng chương trình để người học thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…

Có ít nhất 30% thời gian thực hành

Ảnh minh họa: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban thành Thông tư 21/2018 quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15-1-2019.

Tuyển học sinh có kết quả học tập trung bình khá trở lên

Thông tư 21/2018 quy định về tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Đó là chương trình đào tạo, nhà giáo, cơ sở vật chất, trang - thiết bị dạy học, người học và quản lý.

Thông tư áp dụng với các trường trung cấp, trường cao đẳng/ trường đại học có đăng ký đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp và cao đẳng (sau đây gọi là các trường).

Theo đó, chương trình đào tạo chất lượng cao phải đáp ứng đầy đủ các quy định đối với một chương trình đào tạo thông thường được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 1-3-2017 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội và đáp ứng các tiêu chí sau đây.

Thứ nhất, có chuẩn đầu ra cao hơn chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thông thường về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp.

Thứ hai, năng lực ngoại ngữ của người học khi tốt nghiệp ra trường phải đạt bậc 4/6 đối với nhóm ngành ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương; đạt bậc 2/6 ở trình độ trung cấp, bậc 3/6 ở trình độ cao đẳng đối với các nhóm ngành, nghề khác.

Thứ ba, năng lực về công nghệ thông tin của người học những ngành, nghề không thuộc nhóm ngành, nghề công nghệ thông tin và máy tính phải đạt tối thiểu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Người học chương trình chất lượng cao phải có kết quả học tập ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt từ trung bình khá trở lên.

Người học có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 2/6 đối với các ngành, nghề ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài; đạt bậc 1/6 đối với các ngành, nghề khác theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.

Đối với chương trình chuyển giao, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, chương trình đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp thỏa mãn các tiêu chí quy định tại Thông tư này thì được công nhận là chương trình đào tạo chất lượng cao.

Nhà giáo giảng dạy chương trình chất lượng cao dạy kiến thức cơ sở và chuyên môn phải tốt nghiệp đại học trở lên đối với đào tạo trung cấp, thạc sĩ trở lên đối với đào tạo cao đẳng và đúng với chuyên môn ngành, nghề tham gia giảng dạy.

Nhà giáo hướng dẫn, giảng dạy các nội dung thực hành, thực tập phải có kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo từ ba năm trở lên.

Phải có doanh nghiệp tham gia

Cũng theo văn bản trên, chương trình đào tạo chất lượng cao phải có sự hợp tác, tham gia của doanh nghiệp vào quá trình tổ chức đào tạo. Có tối thiểu 30% thời lượng chương trình để người học thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cùng lĩnh vực chuyên môn của ngành, nghề đào tạo.

Phải có hợp đồng ký kết hợp tác đào tạo và tiếp nhận người học đến thực hành, thực tập giữa nhà trường và doanh nghiệp, trong đó quy định rõ mục tiêu công việc và các yêu cầu đối với người học trong quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

Người học được các trường cấp bằng tốt nghiệp theo trình độ và ngành, nghề tương ứng. Bằng tốt nghiệp được ghi bổ sung nội dung chương trình chất lượng cao.

Các trường đào tạo theo chương trình chất lượng cao phải có bộ phận chuyên trách về tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Các trường cũng cần có cam kết đào tạo theo địa chỉ hoặc giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; phải bảo đảm hơn 80% người học sau khi ra trường có việc làm, tự tạo việc làm đúng với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

XUÂN ANH