Làm rõ thông tin sai lệch về dự án thành phần thủy điện Sơn La

Thứ Năm, 06/12/2018, 02:22:15

Thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin, đặt câu hỏi nghi vấn cho rằng, tỉnh Sơn La sử dụng sai nguồn vốn nhà nước trong thực hiện dự án kè suối Nậm La. Sự thật câu chuyện này như thế nào?

Làm rõ thông tin sai lệch về dự án thành phần thủy điện Sơn La

Dự án kè suối Nậm La đang hoàn thành các hạng mục chính.

Cách đây hơn hai năm, khi tiến hành tổng kết công tác di dân dự án thủy điện Sơn La, UBND tỉnh Sơn La đã có Công văn số 473/UBND-KTTH ngày 26-2-2016 trình Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn dư do tiết kiệm, giảm chi phí trong quá trình tổ chức thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La để tiếp tục hỗ trợ người dân thông qua một số dự án mới phát sinh.

Công văn nêu rõ: Sau hơn 15 năm thực hiện dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La đã nỗ lực rất lớn, có cách làm sáng tạo, vượt tiến độ, hoàn thành xuất sắc công tác di dân. Tỉnh Sơn La cũng đã thực hiện tốt các chính sách, quy định pháp luật, cơ chế quản lý vốn trong quá trình thực hiện dự án. Tiến hành tổng kết, qua rà soát các dự án đã quyết toán, ước tính ban đầu, trong tổng số vốn được giao là 16.585 tỷ đồng, tỉnh Sơn La đã tiết kiệm, giảm chi phí dư khoảng 890 tỷ đồng. Để tiếp tục hỗ trợ người dân vùng dự án ổn định sản xuất và đời sống, thực hiện đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (giai đoạn II), UBND tỉnh Sơn La đã trình Chính phủ xin được sử dụng nguồn vốn dư để tiếp tục hỗ trợ đời sống, sản xuất cho người dân thông qua 35 dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và bổ sung vốn cho dự án kè suối Nậm La.

Sau khi tham khảo, lấy ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, tại Công văn số 575/TTg-KNT ngày 5-4-2016, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của tỉnh Sơn La bổ sung các dự án nêu trên vào dự án thành phần vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Việc sử dụng nguồn vốn dư này được thực hiện theo cơ chế quản lý, vận hành quy định tại Điều 2 của Quyết định số 2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tỉnh Sơn La được phép chủ động điều chỉnh phương án bố trí dân cư, quy mô các công trình kết cấu hạ tầng phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm mục tiêu, hiệu quả đầu tư của các dự án thành phần, nhưng không được làm tăng tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt, phân bổ.

Theo phương án được phê duyệt, dự án kè suối Nậm La đoạn từ điểm đầu bản Coóng Nọi (xã Chiềng Cơi) đến điểm cuối phần hạ lưu cầu bản Tông (xã Chiềng Xôm) có tổng chiều dài 7.013 m, với tổng vốn đầu tư 1.475,518 tỷ đồng. Thông qua kết quả cuối cùng của công tác kiểm toán toàn bộ Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, nguồn vốn dư được xác định lần cuối chính xác là 1.393,547 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La đã có công văn đề xuất xin Chính phủ bổ sung vốn cho dự án kè suối Nậm La 1.017,15 tỷ đồng. Phần còn thiếu điều tiết từ ngân sách tỉnh 50 tỷ đồng, vốn từ đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (giai đoạn II) 157 tỷ đồng, vốn khác 251,503 tỷ đồng. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho dự án kè suối Nậm La là rất rõ ràng, minh bạch, chia giai đoạn đầu tư hợp lý. Như vậy, một số thông tin cho rằng việc sử dụng sai nguồn vốn đối với dự án kè suối Nậm La là không đúng. Một số tổ chức, cá nhân lợi dụng thông tin sai lạc, gửi đơn thư khiếu kiện, cho rằng tiền thừa của dự án sao không chia cho dân lại mang đi làm việc khác…

Việc Chính phủ đồng ý chủ trương cho tỉnh Sơn La sử dụng nguồn vốn dư do tiết kiệm và giảm chi phí vào những dự án đã được điều chỉnh bổ sung vào dự án thành phần có ý nghĩa xã hội thiết thực, được cân nhắc kỹ, mang lại lợi ích cộng đồng rất lớn. Quá trình tổ chức thực hiện đã được quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Khẳng định vấn đề này, Kiểm toán Nhà nước vừa ra Thông báo kết quả kiểm toán số 474/TB-KTNN ngày 21-9-2018 về quản lý, sử dụng vốn đầu tư các hạng mục, dự án được đầu tư bằng nguồn vốn dư sau quyết toán Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, trong đó có dự án kè suối Nậm La. Nội dung chính của Thông báo này khẳng định: Báo cáo nguồn vốn, chi phí của dự án đến ngày 30-6-2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn, nguồn vốn đầu tư theo quy định của pháp luật, chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả kinh tế của dự án…

Như vậy, thông tin lan truyền trên mạng về sử dụng sai vốn nhà nước ở Sơn La đang gây dư luận xấu, mang tính kích động, gây mất an ninh, trật tự cần được các cơ quan quản lý xem xét, chấn chỉnh. Các địa phương của tỉnh Sơn La cũng cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu bản chất vấn đề, nhất là đối với một số hộ dân bị kẻ xấu lôi kéo, kích động.

Bài và ảnh: ĐỨC TUẤN