Cần quyết tâm cao

Thứ Hai, 28/01/2019, 02:01:56

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đến cuối năm 2018, cả nước có 14,453 triệu lao động tham gia BHXH bắt buộc, 271.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 12,68 triệu người tham gia BH thất nghiệp và 83,515 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Nếu so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm, có thể thấy năm 2018 tiếp tục là một năm thành công của ngành BHXH trong việc mở rộng đối tượng tham gia, nhất là trong bối cảnh hoạt động của các doanh nghiệp, khu vực đang sử dụng một lượng lớn lực lượng lao động, đang gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhìn vào những kết quả này, ngoại trừ lĩnh vực BHYT đã đạt độ bao phủ rộng tới 88,5% số dân, những con số còn lại chắc hẳn chưa thể khiến các cơ quan quản lý cũng như thực hiện chính sách thật sự yên tâm.

Mặc dù đến thời điểm này, số lao động tham gia BHXH (với cả hai hình thức là bắt buộc và tự nguyện) tương đương 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp tương đương 26,2%, tăng khá cao so với năm 2017 với số tăng tuyệt đối gần một triệu người…, nhưng nếu so với những mục tiêu đã được xác định cho thời gian tới, kết quả này vẫn còn một khoảng cách khá xa. Cụ thể, theo Nghị quyết số 21-NQ/TW (năm 2012) của Bộ Chính trị, đến năm 2020 chúng ta phải phấn đấu để có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH. Còn theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3-8-2018 của Chính phủ, đến cuối năm 2019, tỷ lệ tổng số lao động tham gia BHXH, BH thất nghiệp cần phấn đấu đạt ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia và chiếm ít nhất 95% vào cuối năm 2020; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của năm sau so năm trước ít nhất bằng 30%-50%.

Để phấn đấu đạt được những mục tiêu này cũng như hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân mới được xác định, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nói chung, ngành BHXH nói riêng là hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có những giải pháp, cách làm có tính đột phá, với quyết tâm cao. Bước đột phá đầu tiên có thể kể đến là việc các địa phương xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp từ năm 2019, theo Nghị quyết của Chính phủ. Theo đó, UBND các địa phương cần căn cứ điều kiện thực tế; tuân thủ đúng những nguyên tắc, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu; bám sát chỉ tiêu định hướng để xác định chính xác nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, BHXH các địa phương cần phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu cụ thể cho từng quận, huyện, đồng thời đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ phần trách nhiệm phải đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trình HĐND tỉnh thông qua… Với bài học kinh nghiệm trong triển khai BHYT, nhiều chuyên gia cho rằng, việc thực hiện giải pháp này cũng như sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, góp phần tạo nên những chuyển biến quan trọng.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền chính sách cũng cần phải đặc biệt quan tâm. Yêu cầu đặt ra đối với công tác này không chỉ giúp ngày càng nhiều người dân biết mà còn phải hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH đối với cá nhân, gia đình mình cũng như đối với xã hội, từ đó thay đổi thói quen, thay đổi tư duy về tham gia BHXH, BH thất nghiệp. Công tác tuyên truyền không chỉ hướng đến việc mở rộng số lao động mới tham gia mà còn phải “giữ” được số lao động đã tham gia, hạn chế đến mức thấp nhất số lao động rời khỏi lưới an sinh qua việc lựa chọn nhận BHXH một lần. Riêng với BHXH tự nguyện, cơ quan BHXH cần tận dụng cao nhất những tác động tích cực từ chính sách hỗ trợ người tham gia của Nhà nước; truyền thông tốt vấn đề này; tổ chức tốt mạng lưới thu… để thu hút người mới tham gia; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tham gia cũng như thụ hưởng.

HƯNG HOÀNG