Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Thứ Bảy, 05/01/2019, 03:33:56

Sáng 4-1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn quốc có 14,724 triệu người tham gia BHXH (trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,45 triệu người, BHXH tự nguyện 271 nghìn người), đạt 100,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. 83,515 triệu người tham gia BHYT, đạt 102,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 88,5% (vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg).

Theo BHXH Việt Nam, năm 2019 sẽ có những thay đổi trong việc giao kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các địa phương. Đặc biệt, việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ tính theo dân số, lực lượng lao động. Do đó, có những địa phương chỉ tiêu này sẽ cao lên rất nhiều, đòi hỏi phải có kế hoạch, phương pháp quyết liệt mới hoàn thành được. Vì vậy, trong công tác thu, BHXH các tỉnh phải làm quyết liệt ngay từ tháng 1-2019, thường xuyên báo cáo tiến độ về BHXH Việt Nam.

PV