Xã luận

Tạo tiền đề để tuổi trẻ chủ động hội nhập

Thứ Năm, 26-03-2020, 02:29

Hôm nay (26-3-2020) là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa, đánh dấu 89 năm xây dựng, trưởng thành, cống hiến của tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Với tình cảm tự hào, phấn chấn, hòa chung không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, hàng triệu đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn, hội trên cả nước đã và đang thi đua lập thành tích cụ thể, thiết thực trên mọi lĩnh vực.

89 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, được Bác Hồ kính yêu dìu dắt, rèn luyện, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã từng bước khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Ðảng, với dân tộc, dần trở thành lực lượng xung kích, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Ðảng. Qua các phong trào, cuộc vận động do Ðoàn phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã khẳng định, giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam. Ðó là lòng yêu nước nồng nàn, là ý chí tiên phong, tình nguyện đảm nhận những việc khó, việc mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tinh thần ham học, cần cù, sáng tạo, đoàn kết, sẵn sàng vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; bản lĩnh, sự tự tin hội nhập trong thời đại mới.

Những năm gần đây, các cấp bộ đoàn đã tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp nhiều đối tượng thanh niên khác nhau gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðồng thời triển khai nhiều diễn đàn, chương trình, cuộc thi theo cả phương thức truyền thống và trên không gian mạng để trao đổi, đối thoại, thường xuyên nắm bắt, định hướng thanh thiếu niên trong các vấn đề chính trị, xã hội mang tính thời sự, gắn với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên; thu hút, tập hợp, giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò của thế hệ trẻ bằng môi trường phong phú, hiện đại.

Tuy nhiên, trước những nỗ lực của các cấp bộ đoàn, vẫn còn một số thanh niên chưa vững vàng về bản lĩnh chính trị, xa rời lý tưởng cách mạng, có lối sống ích kỷ, hưởng thụ, thờ ơ trước những thử thách, khó khăn của đất nước. Ðáng chú ý, thời gian gần đây, xuất hiện thực trạng một bộ phận thanh niên a dua, hùa theo những xu hướng, trào lưu tiêu cực, phủ nhận những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trên mạng xã hội. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên tiếp tục có xu hướng gia tăng cả về mức độ nghiêm trọng và tính chất bạo lực. Trình độ học vấn, tay nghề của nhiều thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số có chuyển biến nhưng chưa đáng kể, còn khoảng cách lớn so với mặt bằng chung của khu vực. Nguyên nhân là do công tác đoàn nhiều lúc chưa kịp thời bám sát tình hình thanh niên, chưa triệt để trong ngăn chặn, tham gia giải quyết những vấn đề bất cập đang hằng ngày tác động xấu đến thanh niên, thiếu niên, nhất là trên in-tơ-nét. Có những nơi, những lúc, vai trò của tổ chức đoàn còn mờ nhạt trước những biến động trong đời sống giới trẻ. Ðoàn thanh niên cấp cơ sở nhiều nơi còn thụ động, hình thức trong công việc, thiếu sáng tạo, sa vào "tô hồng" báo cáo, chưa thật bám sát nhu cầu chính đáng của từng đối tượng thanh niên trong triển khai những chương trình mới, vì thế chưa tạo được niềm tin, thu hút sự tham gia cống hiến của thanh niên.

Trước những hạn chế, khó khăn và thách thức nêu trên, tổ chức đoàn các cấp cần tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, kiên trì và quyết liệt hơn trong đổi mới nội dung các chương trình hành động, hình thức sinh hoạt chính trị và sinh hoạt truyền thống theo hướng phù hợp nhu cầu, tâm lý của thế hệ trẻ. Cần chú trọng hơn nữa việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên in-tơ-nét, mạng xã hội để tập hợp, định hướng, củng cố niềm tin vững chắc của thanh niên vào con đường mà Ðảng ta đã lựa chọn. Ðể làm được điều đó, các cấp bộ đoàn cần tăng cường tìm kiếm, lựa chọn những cán bộ đoàn có kiến thức, kỹ năng tốt, thật sự tâm huyết, có tình cảm, trách nhiệm với công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên. Mỗi cán bộ đoàn cần chủ động phát huy mạnh mẽ năng lực, sức sáng tạo trong tham mưu, lên kế hoạch triển khai các phong trào, hoạt động gắn với từng đối tượng thanh niên cụ thể. Hàm lượng sáng tạo, nét mới trong công tác đoàn và phong trào thanh niên là tiền đề để đoàn viên, thanh niên sẵn sàng đón nhận thử thách, dám nghĩ, biết làm, xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc. Hiệu quả cụ thể từ các chương trình hành động của tổ chức đoàn sẽ hình thành nên môi trường tốt nhất để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nhu cầu chính đáng của thế hệ trẻ.

Với trách nhiệm dìu dắt, định hướng, các cấp ủy đảng, chính quyền cần nhìn nhận sâu sắc hơn, tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi, thường xuyên quan tâm, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, khích lệ, gợi mở các vấn đề để tổ chức đoàn và thanh niên được phấn đấu, rèn luyện, phát huy tốt nhất năng lực trình độ và sức sáng tạo. Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn tạo điều kiện, môi trường, cơ chế thông thoáng để thanh niên tự tin khởi nghiệp, khẳng định bản thân, trở thành những công dân có ích cho đất nước.

NHÂN DÂN