Sứ mệnh cao cả của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chủ Nhật, 22-03-2020, 01:51


Hôm nay (22-3), Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em tưng bừng kỷ niệm lần thứ 65 Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào (trước là Đảng Nhân dân Lào). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu chặng đường 65 năm đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, nhưng rất đỗi vẻ vang do Đảng NDCM Lào lãnh đạo, qua đó tiếp tục khẳng định sứ mệnh cao cả của Đảng là người dẫn dắt đất nước và nhân dân Lào hội nhập và phát triển phồn vinh.

Trong nhiều tháng qua, trên mọi miền của “Đất nước hoa Chăm-pa” đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng NDCM Lào. Nhân dân các dân tộc Lào phấn khởi gửi trọn niềm tin yêu với Đảng. Năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là tiền thân của Đảng NDCM Lào ngày nay, đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ba nước Đông Dương: Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. Từ đó, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Lào bước sang thời kỳ mới với phương thức và chất lượng hoàn toàn mới, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cách mạng lúc bấy giờ. Cũng từ đó, Cách mạng Lào đã trở thành một bộ phận khăng khít của Cách mạng Đông Dương.

Sự kiện Đảng Nhân dân Lào nay là Đảng NDCM Lào ra đời ngày 22-3-1955 đã khắc dấu son chói lọi trong lịch sử đất nước Lào. Đảng đã lãnh đạo nhân dân Lào giành thắng lợi vang dội ngày 2-12-1975, giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, lập nên nước CHDCND Lào, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới của hòa bình, độc lập và phát triển. Chúng ta hết sức vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. An ninh - chính trị được giữ vững, kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Nổi bật là, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ tám giai đoạn 2016-2020, nhân dân Lào anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, làm cho thế và lực của cách mạng Lào không ngừng lớn mạnh, uy tín và vị thế của nước CHDCND Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Theo đó, Lào duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, đạt tỷ lệ trung bình khoảng 6,5%/năm trong mười năm gần đây. Tỷ lệ lạm phát thấp (khoảng 2%/năm). GDP bình quân đầu người đạt gần 2.700 USD/năm. Những thắng lợi đó khẳng định đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng NDCM Lào, một Đảng cách mạng kiên cường, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hết lòng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, vì sự giàu mạnh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Là hai nước láng giềng gần gũi, hai dân tộc Việt Nam và Lào từ lâu gắn bó keo sơn. Sự gắn bó mật thiết, truyền thống đoàn kết mẫu mực, thủy chung, trong sáng và quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, cùng hai Đảng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày càng phát triển và vươn lên tầm cao mới. Ðó là những tài sản vô giá được vun đắp bằng xương máu, sự hy sinh to lớn và là niềm tự hào của Đảng Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, đồng thời là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Đây là quy luật bất biến, là động lực tồn tại và phát triển của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, trong đó các thế hệ nối tiếp phải có trách nhiệm cùng nhau gìn giữ, vun đắp để mối quan hệ đặc biệt thủy chung hiếm có này vươn lên tầm cao mới và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động, thách thức, Việt Nam và Lào tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác trên cả kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hai nước tích cực trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước thành viên ASEAN để chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN và duy trì sự đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Nhân dịp này, một lần nữa, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chúng ta chân thành chúc nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít đứng đầu sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ tám giai đoạn 2016-2020; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; hoàn thành thắng lợi các chiến lược phát triển quốc gia, nhất là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!


Nhân Dân