Phát triển kinh tế biển gắn với tăng trưởng xanh

Thứ Bảy, 19-10-2019, 14:09
Toàn cảnh Hội nghị.

NDĐT - Ngày 19-10, tại Đà Nẵng, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị quốc gia “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam nhằm phát triển bền vững kinh tế biển gắn với tăng trưởng xanh”.

Sau gần 10 năm triển khai Quyết định 742/QĐ-TTg ngày 26-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đang dần được hình thành và đi vào hoạt động, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận, công tác bảo tồn biển được duy trì tạo điều kiện cho mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đứng đầu về sản xuất và xuất khẩu thủy sản trên thế giới với tổng sản lượng đạt khoảng 7,74 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành thủy sản đạt chín tỷ USD.

Có 16 khu bảo tồn biển đang dần được thiết lập và hoàn thiện, góp phần không nhỏ vào việc duy trì, bảo vệ các hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản, phục vụ mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững ngành kinh tế thủy sản.

Tuy nhiên, việc triển khai quy hoạch, đưa vào hoạt động các khu bảo tồn biển còn chậm so với mục tiêu đề ra, nguyên nhân chủ yếu do kinh phí còn hạn chế; hệ thống các quy định liên quan đến quản lý bảo tồn biển còn có sự thiếu đồng bộ; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương còn chưa được chủ động, thống nhất; một số địa phương chưa thực sự quan tâm, đầu tư đối với công tác bảo tồn biển; năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bảo tồn còn nhiều hạn chế…

Để đạt được những kết quả tốt trong thiết lập, quản lý hệ thống khu bảo tồn biển thời gian tới, nhiều ý kiến cho rằng, bộ, ngành và các địa phương cần nỗ lực cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư sống trong và lân cận khu bảo tồn biển để họ tham gia chủ động hơn vào việc quản lý khu bảo tồn biển; ủng hộ ban quản lý trong thực hiện kế hoạch quản lý, góp phần giảm sức ép khai thác tài nguyên, nguồn lợi thủy sản; phải có sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và bảo tồn biển, phát triển du lịch gắn với bảo vệ hệ sinh thái biển; thực hiện pháp luật tốt, truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển, các đơn vị thuộc Bộ xem việc quản lý hệ thống khu bảo tồn biển là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo, thực hiện.

THANH TÂM