Duy trì bền vững tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM

Thứ Tư, 11-12-2019, 03:46

Ngày 10-12, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cả nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, trong đó đặc biệt là tiêu chí môi trường. Đến tháng 6-2019, cả nước có 56,69% số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn; tỷ lệ thu gom chất thải rắn nông thôn trung bình đạt 40 đến 55%. Hơn 88% số khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đến hết tháng 7-2019, cả nước đã có 5.443 xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM...

Một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020 được đưa ra là: không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường nông thôn; giữ gìn cảnh quan nông thôn truyền thống cùng với việc hình thành các “miền quê đáng sống”, cân bằng giữa phát triển sản xuất với duy trì chất lượng và giữ gìn giá trị cảnh quan môi trường…

PV