Giao ban Xuân

Thứ Năm, 07/02/2019, 01:51:32
Sáng mồng một Tết
Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng
Vị tướng trẻ uy nghi
Giao ban trực tuyến!

Tim chung nhịp đập
Người lính Cụ Hồ
Từ rừng núi mù sương
Đến Trường Sa sóng cuộn
Mai vàng cùng cây súng
Bên cột mốc chủ quyền
Sáng bừng hình hài Tổ quốc!

Sắc xuân trải rộng
Đất nước bình yên
Chủ quyền giữ vững
Sông núi trường tồn
Có các anh đầu sóng

NGUYỄN HỒNG VINH

Ngày mồng 2 Tết Kỷ Hợi 2019