Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La

Thứ Sáu, 24/05/2019, 18:04:00

NDĐT - Chiều 24-5, tại thành phố Sơn La, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La đã tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội (24-5-2079 - 24-5-2019).

Kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La trao bức trướng cho Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh

Trải qua 40 năm với bảy kỳ đại hội, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật (LHVHNT) tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Hội đã xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc ngày càng đông đảo, luôn đoàn kết, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thuần phác, gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc; hăng say, vượt khó, sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đời sống văn hoá, văn nghệ của nhân dân các dân tộc.

Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La đến nay đã có gần 300 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội chuyên ngành và các chi hội cơ sở cùng sáu chi hội Trung ương tự nguyện sinh hoạt trong Hội LHVHNT tỉnh. Trong đó, hội viên Trung ương có 51 hội viên thuộc các chuyên ngành Văn học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Múa, Nhiếp ảnh, Sưu tầm nghiên cứu dân gian và có 42 hội viên là Hội văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Các văn nghệ sĩ nhiều thế hệ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh nhà với những tác phẩm văn học, nghê thuật có giá trị.

Với tên gọi ban đầu là Hội Văn nghệ Sơn La, nay là Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La, đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Tỉnh ủy về đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hội LHVHNT tỉnh Sơn La là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, trở thành mái nhà chung cho các hội viên thuộc các chuyên ngành văn học, mỹ thuật, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh và sưu tầm nghiên cứu dân gian.

TIN, ẢNH: ĐỨC TUẤN