Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 06/12/2018, 13:02:59

NDĐT – Ngày 6-12, tại Lai Châu, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới". Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì.

Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Định Huệ nhấn mạnh, việc phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và mục tiêu xây dựng ngành du lịch Việt Nam thành ngành mũi nhọn toàn quốc. Vì vậy, cần làm rõ nội hàm cụ thể của du lịch nông thôn vì đây là giải pháp tốt thúc đẩy mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn. Các bộ ngành, địa phương khi phát triển du lịch nông thôn cần xem xét các yếu tố dẫn đến thành công, tôn trọng bản sắc văn hóa, gắn với sự tham gia của cộng đồng. Xác định đây là một ngành kinh tế nên then chốt vẫn là sự hài hòa giữa phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới…

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương cần xác định phát triển du lịch nông thôn là căn cơ để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; qua đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tăng thu nhập, việc làm cho người lao động nông thôn; các địa phương cần chủ động đánh giá tiềm năng, lợi thế và khả năng liên kết vùng miền; huy động sự vào cuộc của các chuyên gia, các đơn vị lữ hành khi phát triển du lịch nông nghiệp; cần tập trung phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng và dịch vụ phụ trợ; tập trung nâng cao chất lượng nguồn lao động, nhất là lao động nông thôn hoạt động trong lĩnh vực này; tăng cường công tác truyền thông quảng bá, xây dựng hình ảnh… Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện đề án, bộ tiêu chí… liên quan đến việc phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát triển du lịch nông thôn là loại hình du lịch dựa chủ yếu trên nền tảng của hoạt động, không gian sản xuất nông nghiệp với quan điểm phát triển bền vững về môi trường sinh thái và văn hóa. Trong tổng thu nhập của người dân nông thôn, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 27%. Để nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân nông thôn, ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, cần phải đa dạng hóa ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong đó phát triển du lịch là một hướng đi mới, góp phần phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn, vừa góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người dân nông thôn.

Trong bối cảnh Việt Nam là nước nông nghiệp, với gần 65% dân số sống ở nông thôn, phát triển kinh tế thông qua du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới sẽ là xu thế tất yếu. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, nhiều địa phương trong nước đã đẩy mạnh khai thác hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn. Qua đó hình thành hệ thống sản phẩm du lịch phong phú, đặc thù trải dài từ bắc đến nam. Nhiều sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa sinh thái nông nghiệp vùng, miền, độc đáo, chất lượng, đã được khai thác một cách bài bản, có định hướng, đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách theo các nhóm mục tiêu khác nhau.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam thời gian qua vẫn chưa thật sự có chiều sâu, chưa chuyên nghiệp. Phần lớn sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn mới chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, ăn uống, trải nghiệm của du khách ở mức đơn giản. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ tại nhiều điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn chưa được đầu tư hoàn chỉnh, hoặc đã được đầu tư nhưng không bảo đảm chất lượng. Tính liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến cung cấp hoạt động du lịch còn yếu...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc thù của các địa phương.

Tại hội thảo, có hơn 20 ý kiến tham luận của các bộ, ngành, các chuyên gia và các địa phương có thế mạnh, hiện đang khai thác tiềm năng du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Các ý kiến tập trung chủ yếu vào việc chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu mô hình, cách làm hay, những giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình phát triển du lịch nông thôn.

Theo đó, việc phát triển du lịch nông thôn không thể tách rời với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao và khai thác các giá trị của nông nghiệp truyền thống gắn với bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa bản địa... Cần rà soát, quy hoạch, định hướng, xây dựng kế hoạch và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch theo hướng liên kết vùng, trong, đó cần chú trọng quy hoạch phát triển du lịch nông thôn gắn với chính sách phát triển nông thôn mới…

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương với Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.

TRẦN TUẤN