Chọn 106 tác phẩm xuất sắc trao giải Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII

Thứ Bảy, 01/06/2019, 17:27:46

NDĐT - Chiều 1-6, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2018 đã chọn 106/147 tác phẩm xuất sắc trao giải thưởng Báo chí Quốc gia lần thứ XIII, năm 2018. Theo đó, có bảy giải A, 23 giải B, 42 giải C và 34 giải Khuyến khích.

Chọn 106 tác phẩm xuất sắc trao giải Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII

Đây là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung, hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội. Nhiều tác phẩm có hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết, dư luận xã hội đánh giá cao do có tính phát hiện, phản biện, đấu tranh phê phán; biểu dương, xây dựng của báo chí.

Các tác phẩm đáp ứng được các tiêu chí xét chọn theo “Hướng dẫn tuyển chọn” của Hội đồng Giải: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong năm 2018 - với nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước; khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thông tin chính xác và kịp thời những sự kiện quốc tế quan trọng.

Đây là năm đầu tiên Hội đồng Giải thành lập Ban Thẩm định, nhằm phản biện khách quan, độc lập các tác phẩm vào chung khảo, cung cấp thêm những đánh giá, phân tích của các chuyên gia, tư vấn sâu về chuyên môn cho Hội đồng chung khảo. Tiếp tục thực hiện quy định, các thành viên Hội đồng sơ khảo không chấm các tác phẩm dự thi nơi các thành viên công tác. Đặc biệt đây là năm đầu tiên các tác phẩm truyền hình được chấm online ở vòng sơ khảo. Việc chấm online tiếp tục thực hiện tại vòng chung khảo, trừ các tác phẩm báo in.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII, năm 2018 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

THANH HÀ