Đề nghị kiểm tra việc bê-tông hóa, lấn biển ở vùng lõi di sản Vịnh Hạ Long

Thứ Sáu, 24/05/2019, 22:25:20

NDĐT - Ngày 24-5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 415/VP-TT ngày 24-5-2019 về việc liên quan đến vấn đề quản lý vùng lõi di sản Vịnh Hạ Long.

Đề nghị kiểm tra việc bê-tông hóa, lấn biển ở vùng lõi di sản Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long. Ảnh: Internet.

Công văn gửi Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ, do Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thái Bình ký, cho biết: Ngày 22-5-2019, báo Tiền phong có bài viết “Vùng lõi di sản Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt”, phản ánh vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị hàng loạt doanh nghiệp thi nhau bê tông hóa, đổ cát lấn biển để làm du lịch trái phép. Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau: Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh về vấn đề quản lý Vịnh Hạ Long, đề xuất phương án bảo vệ di tích. Thanh tra Bộ chủ động triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

KHÁNH NGUYÊN