Xây dựng An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp

Thứ Hai, 28-09-2020, 15:46
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau gần ba ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc thành công tốt đẹp

Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020 trình trước Đại hội. Đại hội đã quyết nghị, tán thành những nội dung cơ bản đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm năm 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa 10, trình Đại hội lần thứ XI.

Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới và trong nước, nhận định thời cơ, thách thức, xác định quan điểm phát triển, đại hội nhất trí đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới như nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025, đưa kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước.

Xây dựng An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp -0
 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Các khâu đột phá gồm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, phát triển chủ yếu các chỉ tiêu như giai đoạn 2020-2025: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 6,5% - 7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 đến 72,2 triệu đồng/người/năm, tương đương từ 2.563 - 2.626 USD; tổng vốn đầu tư xã hội năm năm đạt từ 164,6 đến 176 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu năm năm đạt 5.285 triệu USD; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn năm năm đạt 41.303 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 43%.

Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 55%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2025 đạt 73%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1%-1,2%/năm; đến năm 2025, có 11 bác sĩ/vạn dân và 28 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%; đến năm 2025, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt từ 75%-80% so tổng số xã toàn tỉnh, có từ 30 - 35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có thêm hai huyện đạt huyện nông thôn mới, có một huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đến năm 2025 đạt 90%.

Xây dựng An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp -0
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Phát huy vai trò của các cửa khẩu quốc tế trong việc kết nối ĐBSCL và thành phố Phnôm Pênh (Campuchia), đẩy mạnh giao thương, phát triển kinh tế biên giới. Phát triển đồng bộ các loại hình du lịch tâm linh-sinh thái-nghỉ dưỡng. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khuyến khích những loại hình văn hóa, giải trí về đêm… thu hút, giữ chân du khách. Nâng cao hiệu quả công tác chính trị-tư tưởng. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, tạo lan tỏa về khát vọng đổi mới, ý tưởng đột phá, sáng tạo cho sự phát triển.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị. Đổi mới việc quán triệt, sơ kết, tổng kết và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí. Ban Chấp khóa mới bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí và chức danh Bí thư, hai Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã lựa chọn và bầu Đoàn đại biểu gồm 18 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp -0
 Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ về mọi mặt của các ban đảng Trung ương. Đồng thời, thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội, từ kết quả tổ chức đại hội đảng ở các cấp trực thuộc đến sự cố gắng, nỗ lực của các tiểu ban phục vụ Đại hội, của các ngành, các cấp và nhân dân An Giang đã đóng góp công sức, tâm huyết và trí tuệ giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp.

“Thành công của Đại hội hôm nay là động lực cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ, Quân và Dân An Giang phát huy đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 sẽ cụ thể hóa ngay Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện sớm nhất.

Các cấp ủy nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cho cán bộ, đảng viên; phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra”, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nói.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa 11 chỉ rõ, thời gian tới, sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi, song cũng không ít khó khăn thách thức. Trước mắt, đất nước ta vẫn tiếp tục đối phó với đại dịch Covid-19 và sự suy giảm kinh tế toàn cầu, cùng với những khó khăn đặc thù của khu vực ĐBSCL sẽ tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh An Giang. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang kêu gọi, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thử thách, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, phấn đấu xây dựng An Giang - Quê hương của Bác Tôn kính mến ngày càng văn minh, giàu đẹp.

THANH DŨNG – QUỐC DŨNG