Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12)

Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thứ Sáu, 03-01-2020, 11:51
Người chiến sĩ hôm nay. Ảnh | Trần Hải

75 năm qua, kể từ ngày Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) được thành lập, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn thử thách, cùng toàn dân trường kỳ kháng chiến, lập nên những chiến công chói lọi, mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc.

Tiếp nối chiến công oanh liệt ở Điện Biên Phủ trong chín năm chống thực dân Pháp, Quân đội ta lại “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, với ý chí quyết tâm chiến thắng, “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, cùng với toàn dân tộc làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tiếp nối truyền thống “bách chiến bách thắng”, “càng đánh càng mạnh, càng thắng lớn”, hôm nay, những người lính Cụ Hồ vẫn ngày đêm nêu cao cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển và biên cương của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội ta luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, xây dựng Quân đội cách mạng của dân, do dân và vì dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã và đang chung lòng chung sức vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, nêu cao tinh thần làm chủ, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động phối hợp giải quyết hiệu quả các tình huống phức tạp, nhạy cảm về quân sự, quốc phòng; ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, không để đất nước bị động, bất ngờ, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Quân đội thường xuyên gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đưa văn hóa, y tế về thôn, bản, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo; xung kích trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, nhất là hoạt động “diễn biến hòa bình”, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, đã và đang được tiến hành thường xuyên, tạo sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động - cơ sở quan trọng để nhân lên sức mạnh của công cụ bạo lực sắc bén, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mục tiêu đó chỉ được thực hiện có hiệu quả, một khi lãnh đạo các cấp coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Quân đội luôn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc; thường xuyên tự phê bình và phê bình, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tự hào, tin cậy, yêu mến lớp lớp Bộ đội Cụ Hồ. Những người lính đương nhiệm cũng như những người lính đã trở về với đời thường, cùng tâm nguyện góp sức giữ gìn vẹn nguyên tình cảm cao đẹp dành cho “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hồng Vinh