Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ

Thứ Hai, 17-06-2019, 09:46

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau: a- Tước quyền sử dụng có thời hạn từ 1 đến 3 tháng: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, giấy phép chuyển giao công nghệ, giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ... b- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính…

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2019.